DOTACJA Z UE

DOTACJA Z UE

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie PPHU MAGOR Janusz Górecki.

Planowane efekty

1. Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 33,06 kW w 2018 roku w miejscowości Lidzbark Warmiński.

2. Wyprodukowanie 30,842 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku;

3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 10,73 ton/rok.

Wartość projektu

243 056,00

Wkład Funduszy Europejskich

167 620,00